Werkwijze InHaCom

 

In de nabije toekomst zullen er veel veranderingen gaan plaatsvinden, waarbij op afvalstromen de focus komt te liggen. Duurzaamheid en circulair produceren zal de kapstok worden voor het nieuwe milieubeleid voor de industrie.

De intrede van Cradle to Cradle en daaruit voortvloeiend de Circulaire Economie heeft het denken al aan het werk gezet. De manier van produceren en verwerken van afvalstromen zal een grote wending gaan nemen. Vanuit de consument, gestimuleerd door een grotere bewustwording, zal de focus meer komen te liggen op een vraag naar producten. Hierdoor zal er anders gekeken moeten worden naar het contact wat gaat ontstaan tussen producenten en consumenten.

InHaCom heeft zich als doel gesteld de producenten te  helpen zich voor te bereiden op de Circulaire Economie en de daar aan samenhangende veranderingen in het consumentengedrag. Door een grotere milieudruk en de daaraan hogere afvalkosten komen voor de producenten marges extra onder druk te staan.

InHaCom stelt zich als doel bij producenten de afvalstromen te verlagen door te kijken waar deze beter in te zetten zijn. De focus van InHaCom ligt hierdoor op het reduceren en anders inzetten van afvalstromen. Door het productieproces te monitoren met de daaraan samenhangende afvalstromen zorgt InHaCom ervoor dat afvalstromen verminderen of anders ingezet kunnen worden waardoor er minder druk op de marges komt te liggen. Tevens kijkt InHaCom naar de ontwerpfase van producten, door vanuit de basis te kijken waar afvalstromen ontstaan adviseert InHaCom waar hier een vertaalslag gemaakt kan worden naar een vermindering of betere inzet van afvalstromen.