InHaCom wil graag, in onderstaande tekst, zijn visie op de toekomst met u delen. Wilt u hierop reageren of met ons van gedachten wisselen, heel graag (de koffie staat voor u klaar).

energieDe technologie ontwikkelt zich exponentieel, en zal de komende decennia voor doorbraken gaan zorgen die nu nog onvoorstelbaar zijn. Binnen 20 jaar zal er geen energieschaarste meer zijn, en de opwekking zal grotendeels decentraal plaatsvinden. Dit alles mogelijk gemaakt door zeer efficiënte zonnecellen en windmolens, onbeperkte elektrische opslagcapaciteit, elektrische auto’s, gebouwen die energie leveren, en vele andere technologische doorbraken.

De vierde industriële revolutie is al begonnen, aangezwengeld door innovaties zoals
Internet of Things, robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie. Fabrieken gaan over naar stukproductie of zeer kleine series, en klantspecifieke producten. Fabrieken worden klein en flexibel, met lokale productie en afzet ketens. De globalisering zal sterk afnemen, wat betreft productie en transport; daarentegen zal innovatie wel plaatsvinden op een globaal platform, met kleine, snelle spelers.

thumbnail_conflict-1445377_960_720Naast de technologische innovatie zal ook de sociale innovatie een snelle ontwikkeling doormaken, en hiermee een stortvloed aan nieuwe producten, diensten en modellen genereren. Hierdoor ontstaan vele nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden. InHaCom ondersteunt derhalve de stichting Gambia Experience. Een ander voorbeeld van sociale innovatie is de omslag naar “product als dienst”, waarbij het product (wasmachine, auto, etc.) eigendom blijft van de verkooporganisatie. Deze zal hierdoor gebaat zijn bij goede recyclingmogelijkheden (C2C) en lage gebruikskosten (met name energie). Binnen vijf jaar zullen de eerste zelfrijdende auto’s op de markt zijn, en snel daarna in de markt gezet worden als dienst. Het verdienmodel van Uber is hier een voorloper van.

Er zal, zoals al genoemd, een grote verschuiving plaatsvinden van globale naar lokale productie, waarbij de platforms (via internet) wereldwijd zijn. Het bekendste voorbeeld hiervan is 3D printen door de consument, die hiermee prosument wordt.Door de technologische ontwikkelingen zal de kwaliteit en functionaliteit van producten spectaculair toenemen. Door bijvoorbeeld additive manufacturing (3D printen) kunnen onderdelen worden gemaakt die voorheen eenvoudigweg niet te produceren waren. Ontwerptechnieken zullen hiermee compleet veranderen (bijvoorbeeld Topology Optimization).

De meeste grondstoffen zullen steeds schaarser worden, zoals Cu, Zn, fosfor en de elementen die nodig zijn voor hi-tech aarde-met-4-mensentoepassingen (zeldzame aardmetalen). InHaCom wil graag zijn steentje bijdragen aan een duurzame toekomst, en heeft zich gecommitteerd aan het gedachtegoed van de circulaire economie (met People, Profit, Planet en MVO in het achterhoofd). De circulaire economie zal zich snel ontwikkelen, met de onderwerpen van de R-lijst: beter ontwerp (C2C), hergebruik van producten (deeleconomie, marktplaats.nl, etc.), hergebruik en reparatie van componenten (bijv. Renault), en up- en recycling (bijv. Black Bear). Op dit laatste gebied, de up- en recycling, heeft InHaCom zijn expertise opgebouwd, met name in de maakindustrie. De fiscale vergroening zal in de circulaire economie een belangrijke rol gaan spelen: niet arbeid, maar gebruik primaire grondstoffen zal worden belast.