Voor een klant hebben wij isolatiemateriaal in behandeling, een project wat een lange adem vergt. Het materiaal verdwijnt nu richting de verbranding, waarbij het aspect kosten en duurzaamheid voor deze producent een steeds grotere rol gaat spelen.
Het materiaal is zo opgebouwd dat een passende oplossing niet voor handen is. De verbranding blijkt ook geen passende oplossing en het product bij de basis zo aanpassen dat het beter inzetbaar is als duurzaam toepasbaar is ook geen optie.
Hierbij kom je in een spagaat terecht, hoe kan je hier nu een oplossing voor bedenken als blijkt dat er aan beide zijde geen optie voor is. Door creatief te blijven en je vast te bijten in deze materie gaat de oplossing dichterbij komen. Van elke tegenslag die wij ondervonden werden wij sterker en leerde wij gaandeweg het proces. De handdoek in de spreekwoordelijke ring werpen past niet bij de bedrijfsfilosofie van InHaCom. Bovenstaande geldt niet voor alle afvalstromen die wij tegenkomen, alleen weten wij dat als er een nieuwe afvalstroom aangeboden wordt de oplossing niet voor het oprapen ligt. InHaCom gaat altijd de uitdaging aan om naar een oplossing opzoek te gaan waarbij wij ervan uitgaan dat als er een oplossing is voor uw afvalstroom deze ook duurzaam is.

Voor onze klant die als afvalstroom filterstof heeft zijn wij in de eindfase terecht gekomen. Het materiaal dat al jaren tegen kosten afgevoerd werd kunnen wij duurzaam gaan inzetten. Door in de keten naar samenwerkingsverbanden op zoek te gaan kwamen wij steeds dichter bij de oplossing. Omdat wij niet op korte termijn denken maar onze klant ook een langdurige oplossing wilde aanbieden is het een lange zoektocht geweest, met een niet altijd voor de hand liggende oplossing. Wat ook een rol speelde in dit traject is dat wij naar de kosten en baten kijken. Het heeft geen zin om met een duurzame oplossing te komen als het verwerken van het bovengenoemde materiaal meer kost als wat de producent nu kwijt is met het afvoeren van zijn materiaal.