Circulaire economie volgens InHaCom recycling
circulaireeconomie_animatie

In de circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt. Op die manier wordt het milieu minder belast én wordt waardevernietiging geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Daarom biedt de circulaire economie voor ondernemers veel kansen. Klik op de afbeelding die hiernaast staat voor een prachtige animatie over de circulaire economie.

Circulaire economie volgens InHaCom recycling

InHaCom ziet de circulaire economie als een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaat met producten, materialen en hulpbronnen. Op deze manier behouden toekomstige generaties ook toegang tot materiële welvaart. Voor burgers is kwaliteit van leven het centrale begrip. InHaCom recycling heeft zich daarbij gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor met name moeilijke afvalstromen. Ervaring leert dat bij dergelijke afvalstromen nog veel verbeteringen mogelijk zijn.

Klaar voor de toekomst

Bij een circulaire economie zijn er twee kringlopen. In de biologische kringloop vloeien reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur. De technische kringloop zorgt ervoor dat producten en hun onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarbij is het noodzakelijk dat er bij het ontwerpen van deze product(onderdelen) al rekening wordt gehouden met herbruikbaarheid. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het past binnen de ecologische randvoorwaarden en overschrijdt niet de draagkracht van planeet aarde, ook niet bij een groei van de wereldbevolking.

Een circulaire economie:

  • Is geen doel op zich, maar een middel om de toegang tot materiële welvaart van toekomstige generaties te borgen; voor burgers isCirculaire economie volgens InHaCom recycling `kwaliteit van leven’ het centrale begrip.
  • Past binnen ecologische randvoorwaarden en overschrijdt niet de draagkracht van planeet aarde, ook niet bij een groei van de wereldbevolking.
  • Gaat efficiënt om met producten, materialen en hulpbronnen, bezien vanuit een technisch en energetisch optimum en met productontwerp als startpunt.
  • Gaat maatschappelijk verantwoord met producten, materialen en hulpbronnen om, waarbij hun waarde in economie en maatschappij zo laag mogelijk wordt gehouden.
  • Voorkomt afwenteling naar andere maatschappelijke sectoren. Zo worden toxische stoffen uit reststromen verwijderd alvorens deze reststromen weer in de kringloop op te nemen.

Circulaire economie voor uw bedrijf

Voor een circulaire economie is een geheel andere benadering noodzakelijk. Uw bedrijfsprocessen moeten onder de loep worden genomen. Maar dit wel binnen de context van de huidige realiteit. InHaCom recycling kan u daarbij helpen.

Bent u benieuwd wat de circulaire economie voor uw organisatie kan betekenen? Wij vertellen het u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op!